PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
ETAP I
Aranżacje i projektowanie wnętrz zaczynamy od spotkani u Państwa w urządzanym mieszkaniu, a następnie omawiamy oczekiwania i wizje oraz wstępne warunki współpracy i wykonujemy obmiar. Sporządzamy dokumentacje fotograficzną wnętrza i ogólny szkic, następnie przygotowujemy rzut przestawiający koncepcyjne rozwiązanie aranżacji pomszczeń w raz z funkcją , w wstępnym doborem kolorystyki i materiałów.
ETAP II
W drugim etapie prac projektowych przystępujemy do wykonania projektu koncepcyjnego wnętrza wraz z wizualizacją, wstępnym ustaleniem kolorystyki, rodzajem i określeniem funkcji oraz rozmieszczeniem elementów wyposażenia.
ETAP II

Projekt wykonawczy obejmuje szczegółowe rysunki techniczne dla wszystkich pomieszczeń:

  • Rzuty wraz z rozmieszczeniem punktów elektrycznych (oświetlenie, gniazda),
  • Rzuty wraz ze zmianami budowlanymi projektowanych ścian,
  • Rzuty sufitów wraz z zaprojektowanymi stropami podwieszanymi i rozmieszczeniem oświetlenia,
  • Rzuty wraz z układem podsadzek,
  • Ruty punktów instalacji wodno-kanalizacyjnej ,
  • Przekroje ścian z informacjami dotyczącymi kolorów ścian i rodzajem okładzin ściennych,
  • Rysunki stolarki meblowej z układem zabudowy kuchennej, zabudowy szaf oraz mebli na wymiar,
  • Zestawienia materiałów wyposażenia wnętrz i wizualizacje pomieszczeń,

Całość jest opracowana w formie elektronicznej przekazywana drogą e-mail, oraz w wersji papierowej w 2 egzemplarzach.